privacy en veiligheid

Mijn Leven Zelf Geregeld legt de gegevens van haar klanten vast in de vorm van een eigen dossier. Dit dossier is middels de internetsite www.mijnlevenzelfgeregeld.nl te bezoeken. Via een unieke, persoonlijke toegangscode en zelf gekozen wachtwoord zijn de gegevens in het dossier uitsluitend voor de klant van Mijn Leven Zelf Geregeld toegankelijk. Daarnaast informeren wij onze klanten over de nieuwe ontwikkelingen en diensten bij Mijn Leven Zelf Geregeld alsmede over de zorgvuldig geselecteerde derden.

Uw privacy
Mijn Leven Zelf Geregeld is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van elke klant van essentieel belang is voor de geloofwaardigheid van haar bedrijfsvoering. Daarom worden alle persoonlijke gegevens in de dossiers van haar leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mijn Leven Zelf Geregeld houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de
Wet Bescherming Persoonsregistratie stelt.

Uw persoonlijke gegevens
Elke keer wanneer u de website www.mijnlevenzelfgeregeld.nl bezoekt, legt Mijn Leven Zelf Geregeld uw persoonlijke gegevens vast in een beschermd databestand. Dit gebeurt als u zich aanmeldt als klant, uw dossier raadpleegt of wijzigt of anderszins contact heeft met Mijn Leven Zelf Geregeld. Uw persoonsgegevens in uw dossier zijn uitsluitend voor u toegankelijk. Uw klantgegevens gebruikt Mijn Leven Zelf Geregeld voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om haar klanten te informeren over nieuwe diensten of in contact te brengen met derden. Geen van uw persoonsgegevens wordt door Mijn Leven Zelf Geregeld aan derden die geen business partner zijn en van wie u een speciale aanmeldcode heeft ontvangen, ter beschikking gesteld, noch voor ideĆ«le -, noch voor commerciĆ«le doeleinden.

Uw website-bezoek
Op de website www.mijnlevenzelfgeregeld.nl worden algemene bezoekgegevens geregistreerd zonder dat de bezoekers persoonlijk herkend worden. Het gaat hierbij om algemene gegevens, zoals de meest bezochte pagina en de gemiddelde bezoeksduur. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren en de bezoekersstromen te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om te zien welke informatie het meest gewaardeerd wordt. Zo kan Mijn Leven Zelf Geregeld haar dienstverlening afstemmen op de vragen en behoeften van haar klanten.

Uw veiligheid
Uw persoonlijke gegevens worden door Mijn Leven Zelf Geregeld met alle zorg omringd. Dat betekent dat niemand zonder uw toestemming toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Ook de werknemers van Mijn Leven Zelf Geregeld hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze zogeheten afgeschermde omgeving is uitsluitend toegankelijk via uw toegangscode in combinatie met een door uzelf gekozen wachtwoord. Mocht u uw toegangscode vergeten zijn, dan kunt u die opnieuw aanvragen bij de telefonische helplijn: 0900-5333100. Om ervoor te zorgen dat alleen u een nieuwe toegangscode voor uzelf kunt aanvragen, is de aanvraagprocedure hiervoor zorgvuldig opgesteld en strikt vertrouwelijk. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens ook bij u thuis te vergroten, raden wij u aan om uw toegangscode en uw wachtwoord zorgvuldig en op een veilige plaats te bewaren.

Uw dossier en onze dedicated server
Mijn Leven Zelf Geregeld is in het bezit van een zogenaamde dedicated server. Dit betekent dat uw dossier met al uw gegevens veilig staat opgeborgen op een aparte server, waarop alleen
Mijn Leven Zelf Geregeld toegang heeft.
Bovendien maken wij gebruik van de SSL-EV (Secure Socket Layer Extended Version) beveiliging. Dit is het hoogste en meest moderne veiligheidsprotocol op internet, dat vergelijkbaar is met internet bankieren. Het wordt gebruikt voor het coderen van de gegevens tussen uw computer en de server waar uw gegevens staan. Hierdoor is het voor derden niet mogelijk om uw gegevens te lezen. De meeste browsers ondersteunen SSL-EV en geven aan wanneer deze van kracht is. Bij Microsoft Explorer is dat een gesloten hangslotje en bij Nescape Navigator een heel sleuteltje. Bij SSL-EV is bovendien de adresbalk in uw dossier donkergroen gekleurd als teken dat de beveiliging actief is. 
Ook heeft Mijn Leven Zelf Geregeld een McAfee Secure certificaat. Hiermee is de website en dus ook uw dossier voor 99,9% beveiligd tegen inbraak door derden (hackers). Deze certificering biedt de garantie dat de website elke dag wordt gecontroleerd op veiligheid en gebruik. U vindt het McAfee Secure logo op de welkomstpagina van de website. 

Uw correspondentie
De correspondentie tussen Mijn Leven Zelf Geregeld en haar klanten verloopt grotendeels via internet en e-mail. Ook de correspondentie die via Mijn Leven Zelf Geregeld met derden plaatsvindt zal hoofdzakelijk via e-mail verlopen.
Wilt u telefonische toelichting of informatie over Mijn Leven Zelf Geregeld ontvangen dan verwijzen wij u naar de telefonische helplijn: 0900-5333100. Deze helplijn is bereikbaar op werkdagen van 10-17 uur en kost 55 cent per minuut.

/groene adresbalk in uw dossier

U dossier is optimaal beveiligd. Dit kunt u zien aan de adresbalk bovenin uw dossier die donkergroen gekleurd is als teken dat de beveiliging actief is.


meer informatie